साउदी अरबमा कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) को कारणले समस्यामा पर्नु भएको छ ? तपाईको समस्या सहजिकरण सेवाको लागि प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पि एन सि सि) का स्वयंसेवकहरुबाट सहयोग लिनुहोस् ।

Home >> साउदी अरबमा कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) को कारणले समस्यामा पर्नु भएको छ ? तपाईको समस्या सहजिकरण सेवाको लागि प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पि एन सि सि) का स्वयंसेवकहरुबाट सहयोग लिनुहोस् ।

साउदी अरबमा कोरोना भाईरस (कोभिड -१९) को कारणले विभिन्न समस्यामा पर्नु भएका नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका संस्थाद्धारा परिचालित स्वयंसेवकहरुलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो तथा समस्याहरु प्रत्यक्ष रुपमा फोन मार्फत आफ्नो समस्या राख्न सक्नु हुनेछ । तपाईहरुको समस्यालाई स्वयंसेवकहरुले सम्वन्धित निकायमा पुर्‍याउनका लागि सहजिकरण गर्नु हुनेछ ।
साउदी अरबका विभिन्न ठाउँमा परिचालित स्वंयसेवकहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

Volunteers Details Appointed for Saudi Arabia

S.No-Name- Area – Contact No.- Email ID
1. Krishna Kumar Shrestha
Jejan Abhass, Khamis
00966-544848768
Imfokrishna@yahoo.com, imfokrishna@gmail.com

2. Bishal Kumar Shrestha
Alqasim and Hail
shr.bishal@hotmail.com

3. Ganesh Aryal
Dammam
,966533503252
aryalg37@gmail.com

4. Ramesh Bhandari
Alkjaraj
966 -543312837
r2bhandari@yahoo.com

5. Dhruba Kumar Rijal
Jeddha
00966-505910744
aakash422@gmail.com

6. Dadhi Ram Paudel
Abqaiq, Alasa
,9660598472432
paudeldadhiram55@gmail.com

7. Dev Narayan Chaudhary
Jubail
dbn2041@gmail.com

8. Damar Kumar Yadav
Khobar
00966-596563050
damaryadav123@yahoo.com

Call for Proposal

Call for Proposal- Case Analysis Report

Click here for details proposal !